The Love Commandment

Rev. Dr. Greg Ota preaches on the love commandment.